Syrena logo SANOK   i   LWÓW   -  1900 do 1916
Wspomnienia   Bolesława   Biegi  -  Sokół   i  "Słowo  Polskie"
Bill Biega's
Essays
Strona Domowa
Rodzin Biega
Computer Help
Special characters. Viruses, Web pages
Środkowa Europa Informacja
Historia Genealogia, Historia
Mapy
Kraje, Miasta, Historyczne
Muzeum AK
W Krakowie
Galeria
Polska, Warszawa, Krków, Salzburg, Budapest   New
Rydzyna
Zamek i Szkoła
Fundacja Sułkowskich
Hotel
Żeglowania
na całym świecie
Syrena Press
13 Is My Lucky Number
Story of fighter in Warsaw Uprising in WW II

In Association with Amazon.com
Napisz do nas

Kliknij na obraz z kolorowym brzegiem ażeby powiększyć.

Ponad 100 lat temu, Bolesław Józef Biega, syn Stanisława Jana Biegi, urodził się w Sanoku, uczęszczał tam do szkoły, potem za ojcem wyjechał do Lwowa. Zdał maturę, należał do pierwszj drużyny harcerskiej w Polsce, ćwiczył się u Sokoła. Chodził po Karpatach, jeździł na nartach w Skole. Mieszkał w domu "Słowa Polskiego" gdzie poznał wiele z wielkich działaczy owych czasów. Potem maszerował w Drużynach Strzeleckich do Mszanej Dolnej w 1914r. Później wrócił z ojcem do Lwowa pod okupacją rosyjską.
60 lat póżniej, wkrótce przed śmiercią, mieszkając w hotelu dla starców w Chicago, dyktował z pamięci swoje wspomnienia. Te wspomnienia, redagowane przez jego syna, można teraz tu przeczytać.

     Pierwsza część tych wspomnień pokrywa okres dzieciństwa, spędzonego w Sanoku. Okresy letne były spędzone na folwarku koło Baligrodu. Rodzina przeniosła się potem do Kołomyji po awansie ojca. Przez jakiś czas mieskał z starszym bratem Staszkiem w internacie u sióstr w Sanoku, gdzie chodzili do szkoły powszechnej, potem do gymnazjum.
     Ojciec przeniósł się do Lwowa w 1908r. gdzie miał powazne pozycje zarówno w centrali Sokoła, jak w najpoważniejszej gazecie wschodniej Galicji - "Słowo Polskie". Te wspomnienia dają żywą perspektywę przeżyć w obfitym kulturalnym życiu okresu przedwojennego i wędrówek w czasie wojny, z perspektywy młodego chłopca.
Spotyka wielkich osobistości owych czasów, między innymi: Roman Dmowski, Stanisław Grabski, kapitan (później generał) Józef Haller, Jan Kasprowicz, Kazimierz Wierzyński.

    Rozdziały:
  •  I. Sanok,
  •  II. Życie we Lwowie,
  •  III. O Sokolstwie i harcerstwie,
  •  IV. Słowo Polskie,
  •  V. Wojna!

     UWAGA: Te wspomnienia były dyktowane bez uźycia jakichkolwiek dokumentów, tylko z pamięci. Dlatego proszę wybaczyć błędów w nazwiskach lub datach. Ja będę wdzięczny, jeśli ktokolwiek który zauważy takie błędy do mnie napisze, na ten adres.


Powrót na początek strony.

Ciąg dalszy: Część Druga, Życie w Kijowie, 1916-1918.

Powrót do strony wejsciowej.


Proszę skierować prośby o zezwolenie na przedruk do: B. C. Biega

Strona Rodzinna
z linkami do rodzin Biega.
Strony informacyjne
Polska i sąsiadujące kraje.
Mrzygłód
Historia i fotografie
Szlak Ikonów
O "Słowie Polskiem" w Wikipedii
Proszę używać nowy formularz ażeby wpisać swoje uwagi.


UWAGA! Gdy nowa strona otworzy się, trzeba kliknąć na "Add New Entry" w górnym prawym rogu, potem wypełnić.

Nie znalazłesz? Poszukaj tutaj:

Google
 
Web biega.com

Copyright © 2009 B. C. Biega. All rights reserved.

Ostatni wpis: lipiec 2009r.