GEORGE IVERS - JERZY IWASZKIEWICZ)

Utalentowany polski artysta w New Jersey

George Ivers 1922 -2001) był wyjątkowo zdolnym i płodnym polskim artystą – zamieszkałym w New Jersey. U.S.A.
Jego twórczość w różnorodnych mediach: olej, akwarela, rzeźba (w metalu, z drutu, papier-mache, z porcelany, papieru), figurek porcelanowych i grafiki. – jest godna uwagi.
Przyjechał do USA w 1945 roku,po niebezpiecznych wojennych doświadczeniach w obozach jenieckich i jako marynarz w konwojach atlantyckich.
Był projektantem Lenox China, a później dyrektorem sztuki w „Cybis –Porcelana”.
Niestety jego kariera została przerwana przez chorbę Parkinsona.

BIOGRAFIA

Dzieciństwo

Jerzy Iwaszkiewicz - (później George Ivers) urodził się 1922-05-07 - w miejscowości Zielęcin - Polska zachodnia.
Iwaszkiewicz1933 Wychowywał się w cichej wiosce -Bogdanowo, niedaleko Poznania –w zachodniej Polsce. Od roku 1923, ojciec Jurka, - Jan,Witold Iwaszkiewicz (1891 – 1957) był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Bogdanowie (ok.40 dzieci), a także nauczycielem starszych dzieci. Matka, Zofia z domu Leżańska (1889 – 1964), uczyła młodsze dzieci. Pomieszczenia mieszkalne dla kierownika szkoły i nauczycielki mieściły się w tym samym budynku , co szkoła . Był to duży budynek ,murowany z czerwonej cegły. Klasy , w których odbywały się lekcje były po jednej stronie , a mieszkanie nauczycieli – po drugiej stronie, długiego korytarza. Budynek mieścił się na dużym kawałku nieruchomości,na którym stały zabudowania gospodarskie. Do „Szkoły” należał też duży sad, ogród warzywny i niewielki kawałek pola. Do obróbki pola był gospodarz przydzielony przez gminę. Służąca i niania , były opłacane przez nauczycieli.

Już w młodym wieku Jurek wykazywał talent do rysowania. Został nie jeden raz karcony przez rodziców, za rysowanie obrazków w szkolnych zeszytach, przeznaczonych do innych studiów. Rodzice Jurka przyjaźnili się z Feliksem Zawirskim, który pracował jako urzędnik w pobliskim mieście Oborniki. Miał zainteresowania artystyczne. Sam też namalował wiele obrazów i zainteresował tym małego Jurka, który rozkoszował się atmosferą sztuki. Jurek już od dziecka wiecej był zainteresowany sztuką i pięknem przyrody wokół niego– niż przedmiotami nauki ścisłej ( Jak matematyka i.t.p.) Ten jego bunt często był przedmiotem niezadowolenia i gniewu ojca, który poddawał go ścisłej dyscyplinie.
bogdanowo schoolhouse etching Po ukończeniu szkoły średniej Jurek miał możliwośċ wyboru: albo wstąpiċ do Szkoły Artystycznej albo pójśċ do Szkoły Morskiej. W poszukiwaniu przygód, wybrał to ostatnie. Następnie został wybrany do udziału w wyjeździe szkoleniowym do Ameryki Południowej na oceanicznym liniowcu : „Chrobry”. W lipcu 1939 statek wyszedł w swój dziewiczy rejs.

Przeżycia Wojenne

Podczas powrotnego rejsu statku – we wrześniu 1939 roku, gdy Jurek był w Rio de Janeiro, wojska niemieckie wtargnęły do Polski. Statek dotarł bezpiecznie do Anglii, gdzie 17 –letni Jurek bez zwłoki wstąpił do oddziału Polskich Grenadierów, który został utworzony w Coetquidan – w północnej Francji.
Wkrótce jego jednostka została wysłana na Linię Maginota – w północnej Francji. Podczas niemieckiej ofenzywy, jego oddział został otoczony i w dniu 21 czerwca 1940 roku – Jurek został wzięty do niewoli do obozu jenców – Stalag 5D Weissenburg - wewnątrz Niemiec.

W niewoli, zaczął kreśliċ plan ucieczki. Kilka miesięcy pȯźniej udało mu się przecisnąċ przez wysokie okno w ɫazience i uciec do lasu. Po kilku dniach został zɫapany, umieszczony w zimnej, samotnej celi i dotkliwie pobity. Pȯźniej został wysłany do obozu karnego w Strasburgu. Po raz kolejny zaczął myśleċ o ucieczce.

Tym razem, jednak po przeanalizowaniu wydarzeń poprzedniej ucieczki, zdecydował, że lepiej jest mieċ kogoṡ przy sobie. Jeden, z polskich więźniȯw - Józek, zwierzył mu się, że byłby skłonny iśċ razem z nim, jeśli Jurek kiedykolwiek będzie planował ponowną ucieczkę. Jurek skrupulatnie rozważał plan, biorąc pod uwagę każdą ewentualnośċ.
W dniu 25 października 1941 roku, podczas gdy Jurek i Józek byli zmuszeni do kopania rowów – udało im się uciec – tym razem z powodzeniem.
Ukrywali się w winnicach Lotaryngii w dzień, a szli tylko w nocy. Przy pomocy małego kompasu, który jeden z więźniów podarował Jurkowi, szli w kierunku neutralnej Szwajcarii. Podróż zajęła im dziewięċ dni. Żywili się tylko tym, co znaleźli na polach w nocy – głównie owocami i kapustą. Jurek opisuje tą ucieczkę w swojej książce „ Escape into Danger”. W swoim opisie opowiada o tym, jak mała dziewczynka, córka rolnika, podarowała im bochenek chleba. Rȯwnież opowiada o tym, jak dwie francuskie siostry przez dwa dni gościły ich w swoim domu, gdzie mogli się nareszcie wykąpaċ i zostali nakarmieni.

Wreszcie dotarli do Szwajcarii , zostali przesłuchani przez szwajcarski wywiad i zaofiarowano im bezpieczny pobyt na czas trwania wojny. Ale Jurek miał nadal zamiar walczyċ o ukochaną Polskę, a Józek zgodził się na wszystko – co Jurek chciał. Więc dokonano ustalenia z brytyjskim wywiadem, aby przemyciċ ich wraz z grupą innych polskich uciekinierów, z okupowanej Francji do Hiszpanii i ostatecznie do Gibraltaru, gdzie mogliby przyłączyċ się do Aliantów.

Ale w połowie tej drogi hiszpaǹscy przewodnicy okradli ich a następnie ich porzucili. Zostali złapani przez Franco Guardia Civil i spędzili ponad rok w kilku hiszpaǹskich więzieniach i niesławnym obozie koncentracyjnym dla więźniów politycznych, Miranda de Ebro. Po strajku głodowym grupy, ostatecznie został zwolniony przy pomocy Czerwonego Krzyża. W koǹcu przybył do Anglii przez Gibraltar w maju 1943. Po krȯtkim pobycie w Polskim Wojsku w Szkocji, wstąpił do Polskiej Marynarki Handlowej jako marynarz, spędzając resztę wojny żeglując przez niebezpieczny Ocean Atlantycki, transportując rudę żelazną.

Po zakończeniu wojny, został przydzielony do służby na statku handlowym „Białystok” . W maju 1946 roku statek przybył do polskiego portu, Gdansk z ładunkiem cementu. W czasie, kiedy były dokonywane naprawy statku, załoga została rozpuszczona i Jurek natychmiast wyruszył, aby odwiedziċ swoją rodzinę. Już sześć lat, odkąd widział ją i wiele się zmieniło. Rodzice Spędzili lata Hitlerowskiej okupacji w domu Jurka ciotki w niewielkim mieście Grójec, na południe od Warszawy. Teraz byli z powrotem w ich dawnym miejscu pracy w Bogdanowie, ale żyli pod rządami komunistycznymi. Wojsko radzieckie było wszędzie, patrolowali miasta i wsie a także karali każdego, kto nie spełniał ich nakazów. Matka Jurka powiedziała,że musiała rozpoczynaċ każdy dzieńǹ w szkole – pozdrowieniem Stalina.
Starsza siostra Jurka, Wiesia, zmarła w sanatorium w Otwocku (koło Warszawy) w styczniu 1945 roku. Jego młodsza siostra Marysia, potajemnie poślubiła Jana Warnke, dowódcę jednostki oporu, w lutym 1945. W lutym 1946 w zagrożeniu aresztowania przez władze komunistyczne, Jan opuścił Polskę i przedostał się do strefy Brytyjskiej, odnalazł swoją jednostkę wojskową – 1-szy Pułk Ułanów Krechowieckich i razem z pułkiem przybył do Anglii. Potem, razem z żoną Marią, ktora nielegalnie przekroczyła granicę do Brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech, a potem przybyła do Anglii, w 1947 r., - wyemigrowali do Kanady w 1948.

Po zapoznaniu się z sytuacją w Polsce, Jurek przekonał się, że nie mȯgłby tam pozostaċ na stałe. Postanowił wiɫęc wrȯciċ na statek i wyjechaċ z Polski. Komunistyczna policja w Polsce aresztowała tych, ktȯrzy brali udział w walce z Nazistami – czy też w ruchu oporu lub w polskich jednostkach wojskowych na emigracji.(walki we Włoszech i Normandii),. Wielu zginęło w więzieniach lub zostali rozstrzelani. Gdy Jurka statek opuścił Gdansk w podrȯży powrotnej do Nowego Yorku, oficer U.B. (tajna policja) stał na pokładzie, uniemożliwiając załodze opuszczenie statku, gdy przybył do portȯw zagranicznych. Po raz kolejny Jurek rozmyṡlał o ucieczce.

Stając się Amerykaninem.

Po przybyciu do portu w Nowym Jorku, rozładowywanie ich ładunku zajeło załodze kilka dni. Pewnego dnia przepływała łnich barka i Jurek usłyszał ludzi, mówiacych na niej po polsku. Poprosił ich żeby mu powiedzieli jak może się staċ obywatelem U.S.A. Powiedzieli mu o aktualnym prawie, obowiązujacym w tym czasie, że każdy cudzoziemiec, który wstąpiłby do Wojska Amerykańskego, może mieċ przyznane obywatelstwo amerykańskie, na honorowym zwolnieniu. Wiedząc, że gdyby zeskoczył ze statku – nigdy by się to nie stało – będzie musiał to zrobiċ legalnie. Postanowił więc sam wprowadziċ się w stan chorobowy. A ponieważ wiedział, że statek nie ma odpowiedniego zaplecza medycznego, wiedział, że będzie musiał byċ przewieziony do szpitala na amerykanskiej ziemi. Świadomie więc, narażając się na przeziębienie stanął przed dużym wentylatorem, w tym samym czasie paląc wiele papierosów. Wkrótce popadł w wysoką goraczkę. Korzystając z chwili, gdy oficer U.B. spał, pierwszy oficer statku podpisał dla niego zwolnienie medyczne, i wysłał go do szpitala "Staten Island Marine Hospital".

Jak tylko wyzdrowiał z zapalenia płuc, zgłosił się do wojska i wkrótce po szkoleniu podstawowym zostaɫ przydzielony do oddziału zajmującego Korea Południową. (jeszcze zależnego terytorium japonskiego). Niestety, ustawa została uchylona przed zwolnieniem Jurka ze słuzby wojskowej,w roku 1947. Jednakże otrzymał tymczasową rezydencję i zezwolenie na pracę. (dziś tak zwana „Zielona Karta”.) Następnie w 1950 roku, Kongress uchwalił specjalną ustawę o przyznaniu obywatelstwa USA dla Jurka i kilku innych w podobnej sytuacji.
Ivers-1955 Na weekend pierwszomajowy w 1946 roku, przed wyjazdem do Korei, wykonawca USO wziął Jurka do Camp Beacon, na rzece Hudson. Tam Jurek poznał Terri Shiff (ur.1930) i zakochali się w sobie. Po kilkumiesięcznej służbie w Korei został zwolniony i powrócił do Bronx. Z koncem lata znalazł pracę: malarstwo. Kwiatowe wzory na lampach z porcelany. – za 50 centów od lampy. Wynajął pokój w Bronx.
Jurek i Terri pobrali sie 3 stycznia 1949 roku. Jurek dostał pracę w Royal Jackson China Co., Westchester, NY. Mieli troje dzieci: Stacy, Karen i Jeremy (już nie żyje). W 1952 roku zmienił nazwisko z Iwaszkiewicz na Ivers, - przed urodzeniem Stacy. Odkrył, że irytujące jest stałe wyjaṡnianie – jak wymawia się jego imię. Potrzebny także był kró7tszy podpis dla jego prac artystycznych.

Awans zawodowy.

Ivers-1969 Prezes Kalkomanii Handlowych, które dostarczały kalkomanie do wszystkich głównych firm porcelanowych, poradził mu, że powinien pracowaċ dla dużej firmy, takiej jak Lenox China. Z jego pomocą Jurek dołączył do grona projektantów w Lenox - w 1958 roku, a rodzina przeniosła się do Levittown w Pensylwanii.

W 1973 roku udał się do Cybis Porcelain w Trenton, aby zostaċ ich dyrektorem artystycznym i pozostał tam aż do przejṡcia na emeryturę w 1986 roku.(Cybis został założony przez polskiego artystę Bolesław Cybis, który w 1930 roku był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,- Polska. W 1939 roku został powołany do malowania serii murali dla polskiego pawilonu na Wystawie Światow ej 1939 w Nowym Yorku. Wybuch wojny uniemożliwił mu powrȯt do domu i uzyskał obywatelstwo amerykanskie).

Jurek i Terri rozstali sie w 1976 roku, a pȯźniej rozwiedli się. W 1980 roku Jurek ożenił się z Iris Diane Herman (z domu Frumkin), edytor tekstu w „Sports Illustrated” i kupili dom. Z jej pomocą napisał i opublikował - w 1993 roku książkę: "Escape into Danger" („Ucieczka w Zagrożeniu”), historię swojej młodości i wojennych przygód, które są róȯwnież są przez niego ilustrowane. (Kopie dostępne od Webmaster) W jego obrazach i grafice, można zauważyċ „kwiat Irys”. Rok po ślubie choroba Jurka została rozpoznana jako „choroba Parkinsona”.
george&iris W połowie 1990 roku objawy pogorszenia utrudniają jego pracę, ale on walczył z chorobą. W ciągu ostatnich kilku lat przyczepiał sobie pasek z ciężarkami do nadgarstków dla zmniejszenia drżenia, tak aby mógł kontynuowaċ malarstwo i rysunki. W końcu jednak, w roku 2000 przejṡcie do szpitala stało się konieczne. Zmarł 8 maja 2001 roku w Princeton, N.J. - w wyniku komplikacji choroby Parkinsona.

Dokonania artystyczne

Jackson china 1952 George Ivers wykazywał talent do rysunków w młodym wieku. Gdy był w Marynarce Handlowej, w wojsku, w obozach jenieckich – stale robił szkice – wszystko widział. Wysłał wiele akwareli z koreańskiego życia, do swojej narzeczonej – Terri. Pȯźniej w swoim domowym studio, zajmowała go rzeźba, grafika i obrazy. Po jego śmierci – jego żona przekazała wiele dzieł jego sztuki do Muzeum Drugiej Wojny Światowej w New Orleans, Luizjana. Przyjęli wszystkie 22 eksponaty złożone przez nią, pokazujące na przykład : głodnych jenców, dzielenie bochenka chleba na osiem części – wykorzystując prowizoryczną wagę, - ukazując prowizoryczną latrynę, na otwartym wykopie, gdzie wielu mężczyzn czeka na swoją kolejkę.
Po zwolnieniu z US Army, studiował w nocy w Art Students League w Nowym Yorku, równocześnie malował lampy z porcelany, aby zarobiċ na utrzymanie. Zawsze miał pracownię w domu, gdzie mieszkał, nawet jeśli to tylko w szafie, gdzie eksperymentował z różnymi formami sztuki w wielu mediach. Powiedział kiedyś, że jedynym medium z ktȯrym nie eksperymentował – był twaróg !!

Po przystąpieniu do Lenox China Company w 1958 roku, studiował w nocy w Akademii Sztuk Pieknych w Filadelfii i zaczął składać pracę na lokalnych wystawach sztuki i galeriach w rejonie Filadelfii i Trenton. Zdobył w swoim życiu wiele nagród. Na jednej wystawie w maju 1968 zdobył 1-szą nagrodę w każdej z trzech oddzielnych kategorii: malarstwo, grafika, i rzeźba.

W maju 1969 roku obraz „Niedziela ze śniegiem i lodem” został wybrany przez UNICEF dla kolekcji 1970 kartek świątecznych. George Ivers został wybrany jeszcze dwa razy przez UNICEF w 1984 i 1990 roku, a w 1990 roku został poinformowany przez dyrektora wydziału kart UNICEF, źe jego karta świąteczna była w roku 1984 najczęściej kupiona.
Również darował rysunki i ibrazy na cele dobroczynne żydowskie.

St.Goerge Prace George Ivers znajdują się w Brooklyn Museum, Żydowski Muzeum w Nowym Jorku, New Jersey Muzum Stanowy., Ellarslie Museum of Trenton, Princeton University Museum, N.J. Holocaust Museum, U.S. WW II Museum (New Orleans), Civil Rights Museum (Memphis, Tennesee), the Yeshiva University Museum (NYC), Worcester College Museum, Worcester College Museum w Anglii i w muzeach sztuki w Toruniu, Bydgoszczy i Grudziądzu w Polsce.

W roku 1990, Chór im. Szopena w Buffalo zamówił u niego prezent dla Papieża Jana Pawła II. Ponieważ był to czas, kiedy Solidarność była aktywna w komunistycznej Polsce , stworzył porcelanową figurkę świętego Jerzego niosącego sztandar Solidarności przy jednoczesnym zabiciu smoka komunistycznego.

George Ivers 1993

Dla przeglądu przykładów jego pracy w każdym rodzaju, przejdź do: http://biega.com/ivers-gallery.html

RODZINA

Genealogiczne dane dowodzą, że rodzina Iwaszkiewicz – Herbu GOZDAWA - była jedną z wybitnych rodzin w Polsce od 16 wieku. Jan przechowywał stare zwoje pergaminu z obrazem herbu w jego biurku – w salonie. Jednak w 1945 roku Jan spalił ten pergamin w piecu na krȯtko przed tym, kiedy oficer U.B. zapukał do ich drzwi. W rodzinie Iwaszkiewicz było wielu wysokiej rangi oficerȯw, ktȯrzy brali udział w kilku wojnach, a także dobrze znany poeta i pisarz – Jarosław Iwaszkiewicz.
Przypadek sprawił, że wśród przeżyć George’a w II Wojnie Światowej, spotkał się po raz pierwszy z kuzynem o tym samym nazwisku, ktȯry był oficerem w Pierwszej Dywizji Grenadierȯw we Francji. Później zajmował się przemycaniem polskich żołnierzy z Francji i Szwajcarii do Anglii, podczas gdy sam unikał przychwycenia przez przez Niemcȯw i Francuskich Vichy.

Jerzy Iwaszkiewicz: urodzony 05.07.1922 w miejscowoṡci Zielęcin – (zachodnia Polska) -- zmarł 08.05.2001 w Princeton, New Jersey.

Ojciec: Jan, Witold Iwaszkiewicz: urodzony 11.06.1891 w miejscowoṡci Kołbiel (dwór hr. Zamoyskich) – blisko Otwocka; - zmarł 28.12.1957 w Starym Polu w pobliżu Malborka,(północna Polska)

Matka – Zofia, Stanisława z domu Leżańska, urodzona 12.05. 1889 r. w Grójcu, (na południe od Warszawy-Polska) - zmarła 28.12.1964. w Sarnia, Kanada.

Siostry: Wiesia(Wiesława) (1918 – 01/29/1945)
Maria (Teresa) (26.07.1926) , poślubiła Jana Warnke, 21/02/1945. Wyjechała do Kanady poprzez Anglię. Obecnie mieszka w Quebec.

Pierwsza żona: Phyllis-Terri Schiff ( ur. 1930). ślub zawarli 03.1949. Rozwiedli się w 1980. Obecnie mieszka w Langhorne,PA .

Dzieci: Stacy, Andrea, ur. 21.08.1952. Obecnie mieszka w Los Angeles. --- 1 corka – Stephanie;
Dr. Karen, Joy, urodzona 28.05.1954. Obecnie mieszka w Potomac, MD. --- 1 córka – Jennifer;
Jeremy, John – urodzony 25.07.1964, zmarł 5.04.1999 --- 2 synowie: - Mateusz - Ryan

Druga żona : Iris, Diane Herman (z domu Frumkin), ur.08-12-1929. Data ślubu – 16.06.1980. Obecnie mieszka w Monroe, N.J. – USA.


Wróć do początku tej strony.
Przejście na Głóną stronę
Prrejście do Galerii utworów Iwaszkiewicza (Ivers).

website security links header

Indeks Biografii, historii, genealogia

Galleria prac George Ivers (Jerzy Iwaszkiewicz),
przykłady utworów w 7-miu mediach.

Druga Galeria jego utworów.

request